,

Transgraniczny Kongres Rowerowy „Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego” | Wrocław

 

Koncepcja i opracowanie graficzne logotypu oraz materiałów kongresowych
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu | 2016

www.kongresrowerowy.irt.wroc.pl/pl/kongres