O nas

Pracownia DoLasu powstała w 2012 roku.

Zajmujemy się projektowaniem graficznym. Projektujemy wydawnictwa książkowe, albumy, czasopisma, logotypy, plakaty i inne materiały graficzne.

Koordynujemy tworzenie materiałów promocyjnych: od koncepcji, redakcji tekstu, doboru ilustracji i fotografii, poprzez liternictwo, skład i przygotowanie do druku.

Pracujemy z profesjonalistami: fotografami i fotografkami, ilustratorami i ilustratorkami, korektorami i korektorkami.

Przygotowywujemy identyfikację wizualną firm i instytucji. Projektujemy ekspozycje oraz reklamę zewnętrzną.

Przez ponad 10 lat istnienia pracowni miałyśmy przyjemności współpracować z:

Agmadent. Studiem Stomatologicznym
Ateneum
Behave Eco
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
Copernicus Center Press
Dentikon
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej
Dzielnicą I Stare Miasto Kraków
Europejskim Centrum Solidarności
Fundacją Friedricha Eberta, Przedstawicielstwem w Polsce
Fundacją Odlewnia
Fundacją w Paski
Gazetą Wyborczą
Gminą Mucharz
Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Instytutem Badań Edukacyjnych
Instytutem PBS
Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
Instytutem Wschodnich Inicjatyw
Kinem Paradox
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Machiną Zmian
Małopolskim Centrum Transferu Technologii
Małopolskim Instytutem Kultury
Muzeum – Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym
New Eastern Europe
Nową Europą Wschodnią
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym
Przeglądem Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera
Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU
Szkołą Główną Handlową w Warszawie
Tygodnikiem Powszechnym
Uniwersytetem Jagiellońskim
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
Więcej Piękna
Wydawnictwem Kołnierzyki
Wydawnictwem WAM
Żydowskim Instytutem Historycznym

Nazywamy się DoLasu bo Las jest naszym ulubionym miejscem na świecie.

Anka i Renata