Kraków i Lwów Miasta Literatury UNESCO | plakat

Koncepcja i opracowanie graficzne plakatu aa okoliczność panelu dyskusyjnego „Kraków i Lwów Miasta Literatury UNESCO” we Lwowie.
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
New Eastern Europe | 2016