Pożegnanie lata | plakat

Pożegnanie lata

Projekt graficzny oraz przygotowanie plakatu:
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana | 2016