,

Ośrodek Przetwarzania Informacji | Publikacja, wydanie albumowe

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac”, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja „Wędrówki z patronami. Polsko-szwajcarska przygoda z nauką”  to publikacja OPI popularyzująca naukę. Trzydzieści jeden opowieści o tym jak pracują naukowcy i w jaki sposób rozwiązują problemy współczesnego świata.

Autorski projekt graficzny oraz skład i łamanie:
„Wędrówki z patronami”
Renata Surowiec, Anna Prusiewicz DoLasu | pracownia graficzna

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | 2016