,

Gazeta Wyborcza | „Z ostatniej chwili”

Cotygodniowy, satyryczny dodatek do Magazynu Krakowskiego

Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Gazeta Wyborcza | 2015