New Eastern Europe | plakat, reklama prasowa

Koncepcja i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych
DoLasu | pracownia graficzna

New Eastern Europe jest czasopismem, które koncentruje się na sprawach Europy Środkowej i Wschodniej.

DLA
New Eastern Europe | 2016