Ośrodek Przetwarzania Informacji | Publikacja

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac”, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja „Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym” powstała w ramach zadań zleconych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt graficzny okładki oraz skład i łamanie:
„Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym”
Renata Surowiec, Anna Prusiewicz DoLasu | pracownia graficzna

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | 2016