Zasiej nadzieję | Łąka powszechna

skład i projekt okładki dodatku „Tygodnika Powszechnego”

DLA
Tygodnika Powszechnego

okładka TP Zasiej nadzieje
DoLasu