Poles and Ukrainians in daily contacts | Raport

Projekt okładki, grafiki, layout oraz skład raportu w dwóch wersjach językowych (PL, EN)

DLA
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu