Rok Josepha Conrada | New Eastern Europe

Grafika na okoliczność wydarzeń związanych z Rokiem Josepha Conrada.
DoLasu | pracownia graficzna

New Eastern Europe (Nowa Europa Wschodnia) jest czasopismem, które koncentruje się na sprawach Europy Środkowej i Wschodniej.

DLA
New Eastern Europe | 2017