,

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | logotyp

Projekt graficzny logotypu oraz Księgi identyfikacji wizualnej:
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 2017

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem naszej działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.