Projekt dla Wód Polskich

Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej
dla obszarów dorzeczy. Materiał do konsultacji społecznych –
oprawa graficzna materiałów w 6 wersjach językowych.

DLA
Wód Polskich | 2019