GOSPODAROWANIE WODAMI

Projekt okładki książki pt.: GOSPODAROWANIE WODAMI. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego
redakcja Marcin Pchałek | 2020