Nie chcemy żegnać lata | plakat

Plakat promujący wydarzenia kulturalne pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa.
Projekt graficzny oraz przygotowanie plakatu:
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana | 2017