,

Camino de Santiago. Przewodnik | Wydawnictwo WAM

Bestseller Wydawnictwa WAM – Camino de Santiago. Przewodnik
Autor: Szymon Pilarz. Opracowanie graficzne i skład: DoLasu.

Redakcja językowa, redakcja graficzna, projekt okładki oraz skład i łamanie.

DLA
Wydawnictwo WAM  |  2017