,

II miejsce w Konkursie | Logo POLSKA EXPO Milano 2015

Projekt logo POLSKA EXPO Milano 2015 | II miejsce w Konkursie PARP

Stworzenie znaku, opracowanie identyfikacji wizualnej
PREZENTACJA:
Logo POLSKA EXPO 2015 II miejsce w konkursie

Projekt graficzny:
Renata Surowiec, DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 2014