,

Kongres Innowacji Polskich 2015

Kongres Innowacji Polskich 2015 | identyfikacja wizualna

Projekt prezentujący osiągnięcia o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym polskiej nauki oraz biznesu.

Koncepcja i opieka graficzna materiałów kongresowych:
Renata Surowiec, DoLasu | pracownia graficzna

www.inno-kongres.pl

DLA
Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii | 2015


to zakrojony na szeroką skalę projekt prezentujący osiągnięcia o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym polskiej nauki oraz biznesu.