,

Instytut Badań Edukacyjnych | Materiały konferencyjne

PROJEKT: Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce BECKER

Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Projekt graficzny wg Księgi Znaku IBE oraz skład i łamanie: Broszur A4 (48 stron, tekst, przypisy, tabele, grafy, wykresy) i Raportów B5 (ok. 200 stron, tekst, przypisy, tabele, grafy, wykresy) dla 9 powiatów, materiałów konferencyjnych (zaproszenia, baner, itp).
Renata Surowiec, Anna Prusiewicz DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Managing Director dla Instytutu Badań Edukacyjnych | 2014-2015