,

Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce

Publikacja „Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce” Natalii Osicy i Wiktora Niedzickiego
Projekt okładki, opracowanie, skład i przygotowanie do druku – DoLasu | Pracownia graficzna

DLA
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | 2017