Dziedzictwo Reformacji

Projekt i opracowanie graficzne materiałów na seminarium
Dziedzictwo Reformacji w Europie Środkowej i Wschodniej
DoLasu | pracownia graficzna
Ilustracja – Andrzej Zaręba

DLA
Kolegium Europy Wschodniej, New Eastern Europe, Deutsches Kulturforum östliches Europa | 2017