Stan Rzeczy | strona internetowa

https://stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz

Projekt strony internetowej pisma „Stan Rzeczy”.
„Stan Rzeczy” jest wydawany przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

DLA
Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego | 2020

Stan Rzeczy pismo;