,

Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki

„Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki. Od Ludwinowa po Sidzinę. Walory turystyczno-krajobrazowe, zabytki, ciekawostki historyczne.” Krzysztof Jakubowski, Kraków 2020, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.
Projekt okładki, oprawa graficzna, opracowanie map, skład i przygotowanie do druku – DoLasu | Pracownia graficzna

DLA
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana | 2020

Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki
Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki 
Projekt, oprawa graficzna, skład: DoLasu | Pracownia graficzna
Spacerownik po Dzielnicy VIII Dębniki