Spacerownik | Dzielnica I – Stare Miasto, Kraków

„Spacerownik. Dzielnica I Stare Miasto” Agnieszka Kuźma
projekt okładki, oprawa graficzna, opracowanie map, skład

DLA
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Dzielnica I Stare Miasto