,

SKANSENOVA – Małopolskie skanseny poznaj od nowa

SKANSENOVA – Małopolskie skanseny poznaj od nowa

Opracowanie graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby projektu dla 9 skansenów:
— layout projektu (całościowa identyfikacja wizualna)
— ulotki-mapki
— folder
— layout strony www
— plansze do filmów (intro, outro)

DLA
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie | 2018