Seminarium The revival of Jewish life in Central and Eastern Europe

Grafika promująca wydarzenie do prasy.

DLA
Fundacja Taube | 2019