Rok w skansenie

rokwskansenie.pl

Oprawa graficzna projektu „Rok w skansenie” realizowanego jest przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach programu „Kultura w sieci”.

DLA
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec | 2020

Rok w skansenie