,

Podręcznik do nauki języka polskiego dla Węgrów


Projekt okładki, opracowanie, skład i przygotowanie do druku podręcznika do nauki języka polskiego dla Węgrów.

DLA
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 2020

Lejkcje polsko-węgierskie