Plakat „Tańczymy krakowiaka”

Projekt graficzny oraz przygotowanie DTP:
Anna Prusiewicz, DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana | 2012