Plakat ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Projekt graficzny oraz przygotowanie DTP:
Anna Prusiewicz, DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Czarnkowsko-Trzcianeckiej LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA | 2013