Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej | Limanowa 2016

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej Limanowa 2016

Projekt graficzny plakatu oraz opracowanie materiałów.
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Miasto Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury | 2016

Plakat