,

New Eastern Europe | okładka

Koncepcja i opracowanie graficzne okładki czasopisma
DoLasu | pracownia graficzna
Ilustracja – Andrzej Zaręba

New Eastern Europe (Nowa Europa Wschodnia) jest czasopismem, które koncentruje się na sprawach Europy Środkowej i Wschodniej.

DLA
New Eastern Europe | 2017