,

New Eastern Europe | logotyp

New Eastern Europe, projekt nowego logo, winiety czasopisma i okładek.

DLA
New Eastern Europe