Multicultural Shakespeare | ilustracja

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest międzynarodowym czasopismem poświęconym studiom szekspirowskim.
27 Nr 42 (2023)

DLA
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO