Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego WSCHÓD–ZACHÓD 2018

Projekt graficzny oraz przygotowanie materiałów festiwalowych (plakaty, katalog, banery, zaproszenie, itp)

DLA
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana | 2018

http://cmjordan.krakow.pl/2018/04/V-Miedzynarodwy-Festiwal-Teatru-Ukrainskiego