,

Materiały promocyjne

Projekt graficzny oraz kompleksowe opracowanie materiałów graficznych: plakaty, broszura, teczka, ulotki
DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Czarnkowsko-Trzcianeckiej LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA | 2012

Materiały promocyjne