Materiały konferencyjne dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Projekt graficzny znaku konferencji oraz kompleksowe opracowanie materiałów promocyjnych na III Krakowską Konferencję Latynoamerykanistyczną (plakaty, broszura, ulotka, informator, dyplom, identyfikatory), wraz z organizacją druku.

Zakład Ameryki Łacińskiej, Uniwersytet Jagielloński | rok 2013

Materiały konferencyjne dla Uniwersytetu Jagiellońskiego