,

Literatura portugalska

Projekt typograficzny oraz skład i łamanie:
Renata Surowiec, DoLasu | pracownia graficzna
Ilustracje i projekt graficzny: Paulina Krajewska

DLA
Czasopismo „Roman” Instytut Filologii Romańskiej UJ
Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner
Fundacja Lusorizonte | 2012
Format: B5 | Oprawa miękka