KRAKOWIAK 2015

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych KRAKOWIAK 2015
Projekt graficzny oraz przygotowanie DTP plakatu oraz opracowanie materiałów festiwalowych:
Anna Prusiewicz, DoLasu | pracownia graficzna

DLA
Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana | 2015