,

Instytut PBS | publikacje

Instytut PBS jest największą polską firmą badawczą. Oferuje pełen zakres badań opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych.

Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac”, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt graficzny oraz skład i łamanie:
Raport FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI W POLSCE (format A4, 348 stron, tekst naukowy, przypisy, tabele, grafy, wykresy)
Raport TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁANIA INSTYTUCJI OPIEKI W POLSCE (format A4, 296 stron, tekst naukowy, przypisy, tabele, wykresy)
Renata Surowiec, Anna Prusiewicz DoLasu | pracownia graficzna

Instytut PBS DLA
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 2015