Gruzja na drodze do Unii Europejskiej

„Gruzja na drodze do Unii Europejskiej” Paweł Kowal, Iwona Reichardt, Karol Przywara, Laurynas Vaičiūnas
skład, projekt okładki i opracowanie graficzne publikacji w dwóch wersjach językowych (PL, EN)

DLA
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu