AREI | czasopismo

„AREI – Journal for Central and Eastern European History and Politics”
to czasopismo naukowe, ukazujące się w języku angielskim, popularyzujące dorobek naukowców z Polski i innych krajów Europy Wschodniej
arei-journal.pl

DLA
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego