Klienci

Korzystają z naszych usług

Agmadent. Studio stomatologiczne
Ateneum
Behave Eco
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Copernicus Center Press
Dentikon
Dzielnica I Stare Miasto Kraków
Europejskie Centrum Solidarności
Friedrich-Ebert-Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce
Fundacja Odlewnia
Gazeta Wyborcza
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Instytutu Badań Edukacyjnych
Instytut PBS
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Kino Paradox
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Machina Zmian
Małopolskie Centrum Transferu Technologii
Małopolski Instytut Kultury
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny
New Eastern Europe
Nowa Europa Wschodnia
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tygodnik Powszechny
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Więcej Piękna
Wydawnictwo WAM
Żydowski Instytut Historyczny