Klienci

Korzystająca z naszych usług

Agmadent. Studio stomatologiczne
Behave Eco
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Copernicus Center Press
Dzielnicy I Stare Miasto Kraków
Europejskie Centrum Solidarności
Friedrich-Ebert-Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce
Gazeta Wyborcza
Instytutu Badań Edukacyjnych
Instytut PBS
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Kino Paradox
Machinafotografika
Małopolskie Centrum Transferu Technologii
Małopolski Instytut Kultury
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny
New Eastern Europe
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tygodnik Powszechny
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Więcej Piękna
Wydawnictwo WAM
Żydowski Instytut Historyczny